5 JANAR 2022, RIFILLIMI I PROCESIT MËSIMOR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit njofton të gjithë studentët se procesi mësimor rifillon në datë 05 Janar 2022, sipas strukturës mësimore për vitin akademik 2021-2022 të miratuar me vendim të Senatit Akademik.

Orari mësimor është ai i miratuar për të gjithë programet e studimit.

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.