Praktikat profesionale në KUB

Details

Momente nga një orë seminari në Laboratorin e Elektrikës në KUB. 💡🔌
Praktika profesionale është një pjesë e rëndësishme për studentët e programit “Teknik i Lartë Sistemesh Elektrike”, pasi vë në zbatim njohuritë e marra në auditoret e KUB.🏬

Lidheni të ardhmen tuaj me profesionet e së nesërmes! Lidheni të ardhmen tuaj me KUB! 👨‍💼👩‍🔧🎓

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.