Vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Uniacademy

Details

Kolegji Universitar i Biznesit pati kënaqesinë të mirëpresë presidentin dhe përfaqsues të Konfederatës së Edukimit Uniacademy me qendër në Turqi.

Objekti i këtij takimi ishte vendosja e një partneriteti dhe bashkëpunimi midis palëve për të mundësuar:

  • Shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik të KUB me IAL partnere në Turqi.
  • Shkëmbimin e eksperiencave në hartimin e programeve të ndryshme studimore të përbashkëta në cikle të ndryshme studimi.
  • Kontributin e palëve në projekte të përbashkëta investimi me qëllim përmirësimin e infrastrukturës teknologjike.
  • Organizimin e eventeve të përbashkëta akademike, simpoziumeve, konferencave kërkimore shkencore, etj.

[ngg src=”galleries” ids=”9″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.