Leksioni i hapur me të ftuar Profesor Gentian Trenova.

Details

Pranë Kolegjit Universitar të Biznesit është mbajtur leksioni i hapur me të ftuar Profesor Gentian Trenova.
Në këtë leksion morën pjesë studentët e Studimeve të Larta Profesionale (2-vjeçare) të profilit Ligjor, studentët e Fakultetit të Drejtësisë, si dhe stafi akademik i KUB. Tema e trajtuar nga Profesor Trenova u shtri rreth aspektit procedural të akuzës, pavarësisë së prokurorit në ushtimin e veprimtarisë së tij, apo dhe pozita e funksionit të prokurorit brenda sistemit të drejtësisë.

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.