Mbledhje e Senatit Akademik në KUB

Details

Ditën e Enjte, datë 17.09.2020 në mjediset e KUB u mbajt mbledhja e radhës së Senatit Akademik.

 

Mbledhja u zhvillua sipas rendit te ditës, pati diskutime konstruktive dhe strategjike si dhe marrjen e masave për vitin e ri akademik 2020-2021.

 

Mbledhja e senatit u zhvillua në respektim të masave parandaluese siç është ruajtja e distancës, përdorimi maskave, etj.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.