“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”

Details

Momente nga dita e dytë e trajnimit në kuadër të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, mbajtur nga Qendra Europiane.
Fokusi i këtij trajnimi është neni 10 dhe nenin 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës Europiane
për të Drejtat e Njeriut.

KUB falënderon Qendrën Europiane të cilët mundësuan këtë trajnim mjaft interesant për studentët tanë si dhe i fton të bëhe pjesë e axhendës së aktiviteteve tona në vijim. @ Kolegji Universitar i Biznesit

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.