Projektet ERASMUS midis “Kolegjit Universitar të Biznesit” dhe “Universitetit të Ohrit”

Details

Marrëveshja e bashkëpunimit e realizuar më datë 29 Shtator 2020, midis Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Universitetit të Ohrit në kuadër të shkëmbimit të projekteve ERASMUS midis institucioneve tona dhe projekteve të tjera të përbashkëta në fushën e Teknologjisë së Informacionit.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.