PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE “Google Classroom-Meet”

Details

Të nderuar studentë!
Në kuadër të përmirësimit të cilësisë, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin online, i cili ju është dërguar me email në adresat e tuaja të KUB.
Ju ftojmë të shprehni opinionet tuaja të sinqerta. Përgjigjjet tuaja do të ndihmojnë për të përmirësuar nivelin e procesit mësimor online.
Pyetësori është anonim. Lexoni me vëmendje çdo pyetje dhe jepni vlerësimin tuaj duke vendosur vlerësimin përkatës dhe që i korrespondojnë modulit dhe emrit të pedagogut sipas programit mësimor.

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.