Studentët në praktikë

Details

Njihuni me Eriolën, studente në vitin e II Master i Shkencave në programin e studimit “Menaxhim Biznesi”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Departamentit të Shitjeve në Raiffeisen Bank, Tiranë.🏛
📒
Qëllimi i Kolegjit Universitar të Biznesit nuk është vetëm t’ju jap studentëve dijet teorike por falë bashkëpunimit me biznese/institucione publike/private t’ju ofroj atyre njohurit më të mira praktike në mënyrë që ata të jenë kandidatë potencial në tregun e punës nesër.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.
📣
59770216_2393539820890472_4440026573722091520_n

Njihuni me Mirsianën, studente në vitin e II Master i Shkencave në programin e studimit “Kontabilitet 
Financë”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Zyrës së Kontabilitetit “Sharka Agjenci”, Lushnje.🏛
📒
Kolegji Universitar i Biznesit ka mbi 100 marrëveshje bashkëpunimi në të cilat studentëve u ofrohen mundësi praktike profesionale, internshipe dhe punësim.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.

20190510_120522
 
Njihuni me Ariolën, studente në vitin e III Bachelor në programin e studimit “Administrim Biznesi”, e cila po e kryen praktikën profesionale pranë Drejtorisë së Përgjithme të Tatimeve dhe Taksave Vendore, Tiranë.🏛
📒
Kolegji Universitar i Biznesit ka mbi 100 marrëveshje bashkëpunimi në të cilat studentëve u ofrohen mundësi praktike profesionale, internshipe dhe punësim.
💻
Kjo është një nga shumë arsyet që në 10 alternativat e formularit A2 duhet të përfshini Kolegjin Universitar të Biznesit.
 
ea475e07-da60-4385-bfc3-1f1cf0ebf305
 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.