Trajnimi “Brand Yourself”

Details

Ky ishte trajnimi që  u zhvillua së fundmi  në mjediset  e Akademisë Profesionale të Biznesit. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit u njohën me disa çështje mjaft interesante siç janë; mentorimi, lidershipi, pronësia intelektuale, inovacioni dhe kreativiteti, marka si dhe element të tjerë të marketingut.
IMG_7467IMG_7545

Ky trajnim vjen falë bashkëpunimit që Akademia ka me qendra dhe organizata të ndryshme rinore, të cilat falë këtyre trajnimeve dhe workshop-eve (non formal education) i njohin të rinjtë me mundësitë dhe aftësitë për t’u përballur me sfidat e së ardhmes.

APB, your partner to success 😉

IMG_7394IMG_7363

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.