Vazhdojnë me intesitet të lartë regjistrimet në #KUB ✔

Details

Vazhdojnë me intesitet të lartë regjistrimet në #KUB 🔝

Nxitoni të rezervoni vendin tuaj sepse kuotat janë të limituara!

Lidheni të ardhmen tuaj me Kolegjin Universitar të Biznesit.

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.