Vizitë nga Gjimnazi “Ismail Qemali”

Details

KUB pati kënaqësinë të mirëpres në mjedset e tij një grup maturantësh nga Gjimnazi “Ismail Qemali”, Tiranë.🏢
Gjatë vizitës së tyre maturantët u njohën me mjediset, stafin, facilitetet dhe ofertën akademike.📚
Duke i falënderuar maturantët për vizitën, ftojmë të gjitha shkollat e tjera të mesme të bëhen pjesë e bashkëpunimit me qëllim këshillimin dhe informimin e mturantëve për të bërë zgjedhjen e duhur.

#kub #kolegjiuniversitaribiznesit
#fakultetidrejtesise #fakultetiekonomisë #kolegjistudimevetelartaprofesionale#kslp #profesion #gjimnaziismailqemali #matura #matura2019#programestudimi #masr #dartirana #followus @ Kolegji Universitar i Biznesit

60543081_2401106580133796_6776507062126903296_n60608924_2401106690133785_9021671318843555840_n

Facebook
Twitter
LinkedIn

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.