Finalizohet marrëveshja mes KUB dhe Uniacademy(KURUM)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Finalizohet me sukses marrëveshja mes Kolegjit Universitar të Biznesit dhe Konfederatës së Edukimit Uniacademy me qendër në Turqi.

Objekti i kësaj marrëveshje është vendosja dhe bashkëpunimi midis palëve për të mundësuar:

• Shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik të KUB me IAL partnere në Turqi.
• Shkëmbimin e eksperiencave në hartimin e programeve të ndryshme studimore të përbashkëta në cikle të ndryshme studimi.
• Kontributin e palëve në projekte të përbashkëta investimi me qëllim përmirësimin e infrastrukturës teknologjike.
• Organizimin e eventeve të përbashkëta akademike, simpoziumeve, konferenca kërkimore shkencore, etj.

 

Klikoni këtu për informacion mbi marrëveshjen midis palëve.

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.