Karta e studentit!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Gjatë muajit Janar do të finalizohet procesi i pajisjes së studentëve me kartën e studentit. Karta e studentit do t’iu ofrojë atyre një gamë të gjerë shërbimesh në sektorin publik dhe privat. Pritet që një numër i lartë studentësh të Kolegjit Universitar të Biznesit të pajisen me këto karta.

Ky mjet do ti ndihmojë ata për të aksesuar më tepër facilitate e gjithashtu për ti përfituar me kosto më të ulët. Shumë shpejt do të infomoheni për procedurën dhe do të njiheni me personat përgjegjës për procesin e pajisjes me karta.

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.