Marrëveshje KUB-IQE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi në fushën e edukimit të arsimit të lartë me Institutin për Cilësi në Arsim (IQE)!
IQE si institucion i pavarur në treg, për çertifikimin e vlerësimit të jashtëm të plotësimit të standardeve të arsimit të lartë në vend, realizoi në bashkëpunim me KUB, dy pyetësorë dhe paraqiti dy raporte përkatëse të vlerësimit:

🔹 Për Studentët
🔹 Për padagogët e KUB

Të dyja të lidhura me vlerësimin e tyre në lidhje me plotësimin e standardeve dhe cilësisë së edukimit në KUB në kushtet e pandemisë.

Këtë javë, në Kolegjin Universitar të Biznesit do të mbahet mbledhja e rradhës e Senatit Akademik, në të cilën do të miratohen raportet e pregatitura nga IQE dhe do të diskutohet rreth planit të masave për realizimin e rekomandimeve të lëna nga IQE.

📍 Adresa: Pranë ish-sheshit “Shqiponja”, Rr. Vangjel Noti, nr. 25, Laprakë, Tiranë.
☎️ 04 24 54 893
📱 069 88 99 999
📧 [email protected]
🌐 www.en.kub.edu.al

KOLEGJIN UNIVERSITAR I BIZNESIT!
10 VITE SUKSES! 🎓
#kolegjiuniversitaribiznesit #kub #10years

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.