NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR STAF AKADEMIK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

NJOFTIM

PËR VENDE VAKANTE PUNE PËR PERSONEL AKADEMIK

Kolegji Universitar i Biznesit shpallë njoftimin për vende të lira pune për personel akademik pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit të Drejtësisë

Kriteret e përgjithshme të kandidatëve për aplikim janë:

 1. Të zotërojë gradën “Doktor” në fushat e kërkuara/ose të jetë në vitin e fundit të mbrojtjes së doktoraturës;
 2. Të ketë përvojë mësimdhënie më shumë se dy vite;
 3. Të njohë dhe të ketë të mbrojtur një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze);
 4. Aftësi menaxheriale;
 5. Aftësi komunikimi;
 6. Aftësi dhe dëshirë për punë në grup;
  Shënim: Përparësi kanë kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare (Bachelor, Master, PhD);
  Shënim: Në rast studimesh jashtë kërkohet dhe dëshmi njëhësimi nga MASR;
 3. Fotokopje e noterizuar e listës së notave;
 4. Fotokopje e kartës së identitetit;
 5. Dëshmi e gjuhës së huaj;
 6. Listë botimesh/projektesh;
 7. Librezë pune ose dokument që vërteton përvojën në punë.

Procedura e aplikimit:

Dokumentacioni i plotë i aplikimit duhet të dërgohet në mënyrë elektronike brenda datës 15.09.2020  pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në adresën e e-mailit: [email protected]

Përveç konkurrimit me dosje kandidatët do t’i nënshtrohen një interviste në Rektorat.
Për vazhdimin e kësaj procedure do të njoftohen vetëm kandidatët e përfshirë gjatë procesit të përzgjedhjes!

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.