Orari i Semestrit të dytë

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Publikohet orari i Semestrit të dytë në KUB.

FAKULTETI I EKONOMISË

FAKULTETI I DREJTËSISË

KOLEGJI I STUDIMEVE TË LARTA PROFESIONALE

 

Orari është i aksesueshëm nga adresat email të KUB

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.