ORARI I VITIT TË RI AKADEMIK 2020-2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Të nderuar studentë të Kolegjit Universitar të Biznesit, ju njohim me orarin mësimor të vitit të ri akademik 2020-2021

 

Fakulteti i Ekonomisë

 

CIKLI BACHELOR:

VITI I PARË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I PARË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I PARË Profili “Informatikë Biznesi”

VITI I PARË Profili “Teknologji Informacioni”

 

VITI I DYTË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I DYTË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I DYTË Profili “Informatikë Biznesi”

 

VITI I TRETË Profili “Administrim Biznesi”

VITI I TRETË Profili “Financë-Kontabilitet”, “Banka dhe Institucione Financiare”

VITI I TRETË Profili “Informatikë Biznesi”

 

CIKLI MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE:

 

MASTER I SHKENCAVE:

VITI I PARË Profili “Kontabilitet-Financë”, “Kontabilitet Auditim”

VITI I DYTË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”, “Kontabilitet Auditim”, “Administrim Publik”

 

MASTER PROFESIONAL:

VITI I PARË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”

VITI I DYTË Profili “Menaxhim Biznesi”, “Kontabilitet-Financë”

 

 

Fakulteti i Drejtësisë

 

STUDIME TË INTEGRUARA 5-VJEÇARE NË DREJTËSI:

VITI I PARË Profili “Studime të Integruara në Drejtësi”

 

CIKLI BACHELOR:

VITI I DYTË Profili “Drejtësi”, “E Drejtë Biznesi”

VITI I TRETË Profili “Drejtësi”, “E Drejtë Biznesi”

 

CIKLI MASTER I SHKENCAVE:

VITI I PARË Profili “E Drejtë Civile dhe Tregëtare”, “E Drejtë Penale”

VITI I DYTË Profili “E Drejtë Civile dhe Tregëtare”

 

CIKLI I STUDIMEVE TE LARTA PROFESIONALE:

 

PROFILET ADMINISTRATIVE

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Administrativ”

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Kontabel”

VITI I PARE Profili “Asistent i Larte Ligjor”

 

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Administrativ”

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Kontabel”

VITI I DYTE Profili “Asistent i Larte Ligjor”

 

PROFILET TEKNIKE

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Elektrike”

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Kompjuterike”

VITI I PARE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Motorike”

 

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Elektrike”

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Kompjuterike”

VITI I DYTE Profili “Teknik i Larte Sistemesh Motorike”

 

Mirësevini në KUB!

Suksese!

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.