Përfaqësuesit e KUB ishin prezent në prezantimin e platformës “Expert Lane”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Përfaqësuesit e KUB ishin prezent në prezantimin e platformës “Expert Lane” të AIMS Albania në bashkëpunim me RISIAlbania
.
.
#kolegjiuniversitaribiznesit #kub #bashkëpunime #studime #karrierë #profesion #bachelor #master #studimeprofesionale #followus @ Tirana, Albania

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.