WhatsApp Image 2022-01-22 at 22.22.10

Ardi Bezo

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës

Ardi Bezo

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës
“You learn nothing from life, if you think you are right all the time!”

Biografia

Dr. Ardi BEZO është një ndër themeluesit dhe pedagog full/time në Kolegjin Universitar të Biznesit që nga viti 2011. Ai gjithashtu është drejtues i përgjithshëm i administratës së KUB dhe anëtar i senatit akademik të Institucionit. Ka kryer studimet e larta të ciklit Bachelor dhe Master i Shkencave në Siena të Italisë në fushën e Tregjeve dhe Institucionet Financiare. Është njohës i mirë i fushës së financës, si i tillë ka qenë për 3 vite këshilltar/Specialisti i lartë në Departamentin Monitorimit dhe Licencimit pranë entitetit më të lartë mbikëqyrës financiar në vend siç është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Ka qenë pjesë e disa iniciativave të aktivizimit, ngritjes dhe funksionimit të Bursës së Tiranës si dhe hartues disa akteve nënligjore si ajo e Platformës Tregtare Shumëpalëshe (Multilateral Trading Facility). Fushat e financës që ai mbulon janë kryesisht në Tregjet Financiare, Drejtim Portofoli, Optimizimet e Portofolit, Investimet Alternative, Kontratat Derivative, Opsionet Binare, Diversifikim dhe Menaxhim të Riskut Financiar, Financat Ndërkombëtare etj. Është gjithmonë proaktiv në organizimet/eventet ekstrakurikulare, në kërkimin shkencor si organizator kryesor dhe njëkohësisht pjesëmarrës Konferenca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Ka publikuar një sërë artikuj shkencor në revistat kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai mbart gradën Doktor i Shkencave si dhe është në proces për të fituar marjen e gradës profesor i asiocuar.

Edukimi

  • Universiteti i Sienës (ITALY), Profili"Tregjet dhe Institucionet Financiare"

Aftësitë

Logistics
100%
0%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.