dr Anjeza Pasku

Dr. Anjeza Pasku

Lektor

Dr. Anjeza Pasku

Lektor
” Ne duhet të mësojmë, ne do të mësojmë!”

Biografia

Kam mbaruar degën “Matematikë” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës në vitin 2008. Në vitin 2011 kam mbyllur studimet e Masterit të Nivelit të Dytë (MND) në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës . Ndërsa në 2014 kam përfunduar studimet e doktoratës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, drejtimi Analizë-Algjebër. Që prej vitit 2008 e në vazhim jam lektore e brendshme në Universitetin Aleksander Moisiu, Durrës ku jam titullare e lëndëve Algjebër, Algjebër Abstrakte, Matematikë Diskrete dhe Analizë Matematike. Ndër vite kam qenë lektore e jashtme në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës (UT), Universiteti Europian i Tiranës, Kolegji Universitar Beder dhe së fundmi Kolegji Universitar i Biznesit në te cilat kam zhvilluar lëndë të fushës sime të studimit.

Edukimi

  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Të Natyrës, Departamenti i Matematikës, Tiranë, Shqipëri, Doktoratë në programin e studimit: Analizë dhe Algjebër, Drejtimi: Algjebër (2011-2014)
  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Të Natyrës, Departamenti i Matematikës, Tiranë, Shqipëri., Master i nivelit të dytë në drejtimin: Analizë dhe Algjebër (2010–2011)
  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Arsimi i lartë. E diplomuar në Departamentin e Matematikës (2003-2008)

Aftësitë

Lektore në Algjebër
100%
Lektore në Analizë Matematike
100%
Lektore në Matematikë e Përgjithshme
100%
Lektore në Matematikë Diskrete
100%
Lektore në Matematikë e Zbatuar
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.