61f7c6cbb85b8

Prof.As.Dr. Edit Bregu

Shef Departamenti i Shkencave Politike

Prof.As.Dr. Edit Bregu

Shef Departamenti i Shkencave Politike
” Përkushtimi dhe pasioni në Profesion, përbëjnë rrugën drejt suksesit të sigurt! “

Biografia

Dr. Edit Bregu është Lektore në Kolegjin Universitar të Biznesit, në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike. Ka eksperiencë mësimdhënëse universitare në universitete të ndryshme brenda vendit si dhe jashtë vendit në Kosovë, Itali, Kroaci etj,. Krahas karrierës universitare ajo mban pozicionin e trajnueses dhe oficeres së zhvillimit në një nga kompanitë më të mëdha të pasurive të patundshme në botë “CENTURY21”, duke drejtuar Departamentin e Trajnimeve për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Editi është diplomuar në Universitetin e Tiranës në fushën e shkencave sociale dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Mban titullin “Doktor i Shkencave” në Marrëdhëniet Ndërkombëtare, që nga shkurti i vitit 2016 dhe është në proces të fitimit të Titullit Prof.Asoc.Dr. Është autore e shumë artikujve shkencorë botuar në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare me faktor impakti e SCOPUS, pjesmarrëse në konferenca shkencore ndërkombëtare e në shumë seminare shkencore. Dr. Bregu është lektore e lëndëve “E drejtë e Biznesit në BE” si dhe “Hyrje në Shkencat Politike”, pranë KUB. Eksperiencat e mëparshme të mësimdhënies lidhen me lëndët: E drejta Institucionale e BE, Histori dhe teori e marrëdhënieve ndërkombëtare etj. Ajo është pjesëmarrëse, hartuese dhe eksperte në disa projekte të Bashkimit Europian, UNDP, USAID, PUM Netherland Experts, etj,.

Edukimi

  • Universiteti i Tiranës, Fusha e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Aftësitë

Trajnuese Projektesh Ndërkombëtare
100%
Eksperte Projektesh Ndërkombëtare
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.