61f7d28e62036

Dr. Enrik Sejdinaj

Lektor

Dr. Enrik Sejdinaj

Lektor
” Çmenduri – është kur të kthen përgjigje muri , jo kur bisedon me murin! “

Biografia

Pedagog. Doktor i Shkencave(PHD). Ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, Departamenti Financë dhe Kredi, Universiteti Shtetëror i Voronezhit, VGU – RUSI. Zotëron gradën shkencore “Kandidat i Shkencave Ekonomike”(PHD) lëshuar nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit të Lartë të Federatës Ruse, MOSKË. 2016-2019 – Asistent Pedagog Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit dhe Ekonomisë së Biznesit Universiteti Shtetëror i Voronezhit G.F. Morozov, VGLTU – RUSI 2019-2021 – Pedagog lektor, Pedagog praktik, Përgjegjës i Departamentit të Menaxhimit dhe Ekonomisë së Biznesit për Marrdhëniet Ndërkombetare. Tetor 2021 – Pedagog Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit dhe Administrimit të Biznesit, Kolegji Universitar i Biznesit (KUB) Autor i 24 publikimeve(1 monografi).

Edukimi

  • Ministria e Shkencës dhe Arsimit të Lartë të Federatës Ruse, MOSKË (2020), Grada shkencore "Kandidat i Shkencave Ekonomike"(PHD)
  • Universiteti Shtetëror i Voronezhit G.F. Morozov, VGLTU – RUSI Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Menaxhimit dhe Ekonomisë së Biznesit (2016-2019), Studjues Pedagog Studjues (arsimi pasuniversitar)
  • Universiteti Shtetëror i Voronezhit, VGU – RUSI Fakulteti Ekonomik, Departamenti Financë dhe Kredi, Menaxhim Financiar. në programin 2 – vjeçar, në Ekonomik (2009-2011)
  • Universiteti Shtetëror i Voronezhit, VGU – RUSI Fakulteti Ekonomik, Departamenti Financë dhe Kredi, Financë dhe Kredi, në programin 4 – vjeçar (2005-2009)

Aftësitë

Microsoft Office
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.