Erinda Male

Dr. Erinda Male

Lektor

Dr. Erinda Male

Lektor
” Të mësuarit nuk është përgatitja për jetën, është vetë jeta! “

Biografia

Avokate/ Drejtor Departamenti Ligjore dhe Burime Njerëzore pranë Prodata Securities/ Lektore pranë KUB Doktor i shkencave në të Drejtën Penale, pranë Fakultetit të Drejtësisë, UT Master në Avokati Ndërkombëtare pranë Universitetit të Barcelonës, Spanjë.

Edukimi

  • Fakulteti i Drejtësisë, Doktor i shkencave në të Drejtën Penale
  • Universiteti i Barcelonës, Spanjë, UT Master në Avokati Ndërkombëtare

Aftësitë

Avokate/ konsulente ligjore në çeshtjet civile, tregtare dhe familjare
95%
Menaxhim Burime Njerëzore
95%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.