61f7e7960067f

Dr. Rezart Dibra

Lektor

Dr. Rezart Dibra

Lektor
” Nuk e nderojnë titujt njeriun, por njeriu i nderon titujt! “

Biografia

Pedagog. Doktor i Shkencave. Përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Master i Nivelit të Dytë (DND), diplomë e fituar në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Përfunduar kursin e specializimit pasuniversitar për specialistët e Financë-Bankës në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të lirë : “Kontabël i Miratuar”, pas provimit të dhënë në Fakultetin e Ekonomisë, organizuar nga Ministria e Financave si dhe fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të lirë të Avokatit, pas provimit të dhënë në Ministrinë e Drejtësisë dhe marjes së Lejës nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve të Shqipërisë, Këshilli Drejtues. Ndjekur kurse të ndryshme kualifikimi psh, në fushën e kontabilitetit nga LPKM (Lidhja Profesionale Kontabël i Miratuar), Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Shoqata Kontabël i Miratuar (SHKM), Ministria e Financave dhe Ekonomisë etj. Lektor në kurset e ndryshme të kualifikimit të organizuar nga SHKM. Kurse të ndryshme kualifikimi në menaxhim, drejtësi si dhe kurse nga Qendra Trainimit të Bankiereve (QTB) etj.

Edukimi

  • Univeristeti i Tiranës. Fakulteti i Ekonomisë, Financë Kontabilitet,Profili Bankë
  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Dega Drejtësi
  • Univeristeti Europian i Tiranës, Doktor i Shkencave Ph.D, profili menaxhim

Aftësitë

Kërkimi Shkencor
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.