61f7e7960067f

Dr. Rezart Dibra

Lektor

Dr. Rezart Dibra

Lektor
” Nuk e nderojnë titujt njeriun, por njeriu i nderon titujt! “

Biografia

Pedagog. Doktor i Shkencave. Përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Master i Nivelit të Dytë (DND), diplomë e fituar në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Përfunduar kursin e specializimit pasuniversitar për specialistët e Financë-Bankës në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të lirë : “Kontabël i Miratuar”, pas provimit të dhënë në Fakultetin e Ekonomisë, organizuar nga Ministria e Financave si dhe fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të lirë të Avokatit, pas provimit të dhënë në Ministrinë e Drejtësisë dhe marjes së Lejës nga Dhoma Kombëtare e Avokatëve të Shqipërisë, Këshilli Drejtues. Ndjekur kurse të ndryshme kualifikimi psh, në fushën e kontabilitetit nga LPKM (Lidhja Profesionale Kontabël i Miratuar), Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Shoqata Kontabël i Miratuar (SHKM), Ministria e Financave dhe Ekonomisë etj. Lektor në kurset e ndryshme të kualifikimit të organizuar nga SHKM. Kurse të ndryshme kualifikimi në menaxhim, drejtësi si dhe kurse nga Qendra Trainimit të Bankiereve (QTB) etj.

Edukimi

  • Univeristeti i Tiranës. Fakulteti i Ekonomisë, Financë Kontabilitet,Profili Bankë
  • Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Dega Drejtësi
  • Univeristeti Europian i Tiranës, Doktor i Shkencave Ph.D, profili menaxhim

Aftësitë

Kërkimi Shkencor
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.