matilda

Dr. Matilda Meta

Zv/dekane e fakultetit të drejtësisë dhe shkencave politike

Dr. Matilda Meta

Zv/dekane e fakultetit të drejtësisë dhe shkencave politike
“Liria, është e drejta për të bërë atë që lejon ligji”

Biografia

Dr. Matilda Meta. Ka mbaruar studimet ekselent në Shkenca Politike/Juridike, trajtuar me Bursë Merite në MsC “Marrëdhënie Ndërkombëtare”, dhe studente ekselente në MsC “E Drejtë Civile dhe Tregtare”, si dhe mban gradën Doktor i Shkencave me vlerësimin “Shumë Mirë” me rezultate maksimale në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ka eksperiencë mbi 10 vite si pedagoge në universitet duke mbajtur edhe disa pozicione drejtuese, si , Zv/ Dekane, Përgjegjëse Departamenti, etj.Gjithashtu ajo ka kryer botime të shumta në konferenca brenda dhe jashtë vendit si Spanjë, Angli, Maqedoni etj në fushën e jurisprudencës. Ҫertifikuar si “Ambasadore e Paqes” nga UPF. (Universal Peace Federation, 2018).

Edukimi

  • Universiteti i Tiranes, Doktore Shkencash, në "Marrëdhënie Ndërkombëtare"

Aftësitë

Aftësi shumë të mira bashkëpunimi dhe përshtatje në grup
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.