Msc. Eneida Hoxha

Msc. Eneida Hoxha

Asistent Lektor

Msc. Eneida Hoxha

Asistent Lektor
Master shkencor në Teknologji Informacioni – Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës. Eksperinca: Mësimdhënie në lëndët: Administrim Linux, Web Server, Teoria e Bazes së të dhënave, Aplikim dhe projektim bazë të dhënash, Gjuhë programimi C, C++, Sisteme Llogjike, Sisteme Shtytëzimi, Bazat e Informtikës, Rrjeta Kompjuterike, Menaxhim i Sistemeve të Informacionit. Drejtuese Operacionale dhe Menaxhere Cilesië në një kompani me fushëveprimi inspektimin dhe testimin e matësave elektrik. Drejtimi shkencor: Menaxhim baze të dhënash, Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit.

Biografia

Universitetet ofrojnë specialitete… dhe jo personalitete!”

Edukimi

  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës, Master i shkencave në Teknologji Informacioni
  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Univesiteti i Tiranës, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Aftësitë

Menaxhim dhe Administrim Bazë të Dhënash
95%
Administrim Sisteme Operimi
95%
Sisteme Menaxhimi Informacioni
90%
Menaxhim dhe Kontroll Cilësie,
95%
Menaxhim Operacional
100%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.