DSC_0341

Msc. Ornela Çerpja

Asistent Lektor

Msc. Ornela Çerpja

Asistent Lektor

Biografia

Lindur më, 25.12.1994, në Peshkopi-Dibër. 08.10.2012-20.07.2015 Bachelor “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës 08.01.2016 – 23.04.2018 Master Shkencor “Teknologji Informacioni”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës 05-01.2016 – 01.04.2019 Mësuese e teorisë profesionale, drejtimi mësimor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, në Shkollën e Mesme Profesionale Kamëz 01.04.2019- Në vazhdim Zv.Drejtoreshë , Shkolla e Mesme Profesionale Kamëz 12.03.2018 – Në vazhdim Bashkëpunëtore e jashtme, në Agjensinë e Arsimit, Formimit professional dhe Kualifikimive, për hartim materialesh mësimore, hartim programi orientues për Maturën Shtetërore Profesionale, hartimin dhe rishikimin e kurrikulave mësimore, kryesisht në drejtimin mësimor TIK Shkurt 2020 – Nee vazhdim Bashkeepuneetore e jashtme, nee Qendreen e Sheerbimeve Arsimore, si hartuese e tezees see Maturën Shtetërore Profesionale, nee profilin “Rrjete tee Dheenash PILOT GIZ”

Edukimi

  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Bachelor: "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi" (2012-2015)
  • Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2016-2018), Master Shkencor “Teknologji Informacioni”

Aftësitë

0%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.