WhatsApp Image 2022-01-29 at 15.18.08

Prof. Dr. Leandro HAXHI

Rektor, KUB

Prof. Dr. Leandro HAXHI

Rektor, KUB

Biografia

2015-2017 Pedagog APB 2010-2015 Lektor Kryesor ne Institutin e Larte i Formimit Profesional “Fryme Dashurie” sot Universiteti “Logos” Tirane Roli ose pozicioni i punës 1994 -2010 Konsulent kontabël dhe fiskal ne mbi 10 shoqëri kryesisht te huaja me seli ne Tirane si: Banka Komb.Greke, AMC, Global Petrolium, Regensy Cazino, Sheraton, Diekat Sha, Intralban Construksion Sha, Lockheet Martin Global Inc., Ernst & Young 1974 – 1994 Lektor Kryesor & Pergj. Katedres te Kontabilitetit ne UBT, Fakulteti i Ekonomisë Agrare 1963 -1974 Ministria e Bujqësisë, Specialist & K/specialist ne Drejt. Financës 1959 -1963 Ndërmarrja Zooteknike Tirane, Kryetar i degës se Financës Informacion shtesë Botime : Autor i 13 teksteve për Kontabilitetin gjithsej 2000 faqe te botuara 6 monografi 940 faqe, referate dhe kumtesa ne disa konferenca,sesione shkencore. Një nga themeluesit e Kontabilitetin, Llogaritjen e kostos dhe Analizat financiare për Kooperativat Bujqësore gjithsej 700 faqe. Angazhime : 2001-2012 Lektor për kualifikimin e Kandidateve për Kontabël te Miratuar 2001-2005 Anëtar i Komisionit te Apelimit të Tatimeve në Ministrinë e Financave 2001-2012 Anëtar i Kryesisë në IKM 2004-2009 Anëtar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit 1997 Anëtar Nderi i Institutit te Ekspertëve Kontabël 2016 Nderi i Universitetit “ Universiteti Bujqësor i Tiranes, me ketë motivacion “ Për kontributin e tij shumëvjeçar në fushën e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, për përgatitjen e specialisteve të rinj, nivelin e lartë të mësimdhënies, konsolidimin, modernizimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të universitetit” Me rastin e 65-vjetorit të hapjes të Institutit Bujqësor, sot UBT

Edukimi

  • Universiteti i Tiranës, Kontabilitet
  • Universitetin “Maqedonia” Selanik Greqi, Kualifikim 6-mujor për Kontabilitetin kryesisht Financiar
  • 1986, Fiton gradën shkencore “Kandidat i Shkencave”
  • 1986, Fiton gradën shkencore “Docent”, konvertuar ne gradën “Doctor”
  • 1986, Fiton gradën shkencore “Docent”, konvertuar ne gradën “Doctor”

Aftësitë

0%

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.