Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Haute Ecole Lucia de Brouckère Brussels

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes HELDB, në Bruksel, Belgjikë  dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2021-2027, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Politike për semestrin e dytë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

– 2 studentë të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022;

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës frënge B1, B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë, të dytë apo të tretë në Programin Bachelor në Ekonomi/Drejtësi pranë Fakultetit të Ekonomisë/Drejtësisë KUB.

 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Pranverë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga HELDB në Belgjikë.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Shkurt –Qershor 2022
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022
 • Një Transkript i lëndëve të ndjekura do të lëshohet jo më vonë se 4-5 javë pasi të ketë mbaruar periudha e vlerësimit.  https://www.heldb.be/fr/formations-et-enseignement
 • Personi i kontaktit të studentëve do të jetë Koordinatorja e Programit Erasmus + për studentët pritës në Universitet do të jetë: Z. Crepin Misonge, me adrese e-mail: [email protected]be

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës frënge në nivelin B1-B2 si dhe të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2.
 • HELDB mund të zhvillojë me ju një intervistë via-Skype për të vlerësuar njohuritë tuaja të gjuhës së huaj.

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 600-1000 euro/muaj për shpenzimet mujore, 350-650 euro/muaj për koston e akomodimit.

Në vëmendjen tuaj:

 • Për më shumë informacion rreth skemës së mobilitetit dhe mënyrës së aplikimit dhe guidës së studentit klikoni :https://www.heldb.be/fr/international
 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 15/11/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

WeCreativez WhatsApp Support
Our service center will respond to you at any time, just write to us

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.