Udhëzuesi për praktikën dhe mbrojtjen e diplomës BSc, FE 📚🎓

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Udhëzuesi për praktikën dhe mbrojtjen e diplomës BSc, FE 📚🎓

Paketa udhëzuese e praktikës mësimore dhe paketa udhëzuese e diplomës/pyetjet përgatitore të provimit të formimit. 📑📖

Paketa udhezuese e praktikes permban:

– Shkresen drejtuar institucioneve 📃

– Programin e punes per secilin profil 📑

– Kontraten e praktikes 📄

– Raportin final 🗞

Paketa udhezuese e dilomes/provimit te formimit, permban:

– Udhezuesin per punimin e diplomes miratuar me vendim senati📕

– Program pune, Kerkesa, ballina 📗

– Pyetjet pergatitore per provimin e formimit per secilin profil 📖

Për më tepër informacion vizitoni faqen në portalin e sekretarisë mësimore, FE
🌐 https://sites.google.com/…/udhezuesi-per-praktiken-dhe-mbro…

Suksese!

#unëqëndrojnështëpi #bashkëdotjadalim

© University College of Business

Crafted By   Suli SH P K

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.